Kosten

 Eerste contact - kennismaken (vrijblijvend)

Ik vind het belangrijk dat wij kennismaken voor dat ik voor u aan het werk ga. Daarom plan ik graag eerst een vrijblijvend gesprek met u om te onderzoeken of het over en weer klikt en of ik iets voor u kan betekenen. U kunt mij bellen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek: 036 8482607

Na het intakegesprek zal ik u aangeven hoe ik inschat dat uw zaak kan gaan verlopen. Ook zal ik met u het kostenaspect bespreken. Ik werk met vaste uurtarieven.

 Als u zelf alle kosten voor de rechtsbijstand/mediation moet betalen:

Advocatuur:      € 180,- per uur, inclusief 5% kantooropslag, exclusief BTW.

Mediation   :      € 180,- per uur, inclusief 5% kantooropslag, exclusief BTW. 

NB: De kosten van mediation worden over het algemeen door partijen gelijk verdeeld, wat er op  neerkomt dat partijen ieder de helft van de kosten voor hun rekening nemen.

 Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand:

Als u in dat geval kiest voor mediation betaalt u ieder minimaal  € 53,- of maximaal € 105,- aan eigen bijdrage en gezamenlijk  € 79,- aan griffierecht.

De overheid ver­strekt onder bepaalde voor­waarden gefin­an­cierde rechts­bijstand, zowel voor rechtsbijstand vanuit de advocatuur als bijstand vanuit de mediation . Indien u gezien de hoogte van uw inkomen hiervoor in aan­merking komt, worden de kosten van de rechtsbijstand/mediation door de Staat betaald. Wilt u weten of u in aan­merking komt voor gefin­an­cierde rechts­bijstand? (Zie Raad voor Rechtsbijstand). Er is echter altijd een eigen bijdrage ver­schuldigd. Indien u in aan­merking komt voor gefin­an­cierde rechts­bijstand wordt, in het geval er een pro­cedure moet worden gevoerd, een ver­laagd grif­fierecht in rek­ening geb­racht.

U kunt korting verkrijgen op de eigen bijdrage door bij het Het Jur­idisch Loket (in Almere gevestigd aan de Marktmeesterstraat 79, 1315 GB, tele­foon­nummer 0900-8020) een ver­wijzing te vragen naar mr. A.S. Fontijn.

NB. Voor de mediation is de regeling extra gunstig: alleen de  laagste eigen bijdrage wordt in rekening gebracht, het griffierecht valt  daardoor standaard in het laagste tarief  (zie Raad voor Rechtsbijstand) en u hoeft geen verwijzing bij Het Juridisch Loket te vragen.

Naast het uurtarief of de eigen bijdragen komen nog eventuele kosten als griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor uittreksels.

Twijfelt u of u hiervoor in aanmerking komt, of wat dit voor u kan betekenen?  Neem contact met mij op!

 Trainingen en intervisie op aanvraag.

 

KWALITEITSWAARBORGEN 


  • Het kantoor heeft een interne en een externe klachtenbehandeling geregeld;
  • Het kantoor is afdoende verzekerd inzake beroepsaansprakelijkheid;

 Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op.