Specialismen

ScheidingsMediation

In geval van (echt)scheiding werk ik uitsluitend als advocaat / scheidingsmediator, en doe dus geen echtscheidingen op tegenspraak. Ik begeleid dus ook echtscheidingen, waarin partijen het niet eens met elkaar zijn over de wijze waarop de echtscheiding geregeld dient te worden.

Vooral als er kinderen bij een echtscheiding zijn betrokken is het belangrijk dat de ouders met elkaar in gesprek blijven. De kans is groter dat conflicten niet verder escaleren, hetgeen voor de kinderen heel belangrijk is.  Bijkomend voordeel is dat de kosten vaak lager liggen dan bij een procedure met ieder een eigen advocaat en dat er  meer maatwerk geleverd kan worden.

Lees meer of neem contact met mij op.

Mediation

Het laten 'sudderen' van conflicten werkt negatief: het wordt dan steeds moeilijker deze op te lossen, de situatie wordt niet zelden steeds meer onhoudbaar of onwerkbaar. En dat gaat ten koste van energie en, soms, ook geld.

U kunt denken aan een meningsverschil tussen werknemer of werkgever, een samenwerkingsprobleem met een collega, aan een voortdurend conflict binnen uw gezin of uw familie, een hoogopgelopen geschil tussen school en ouders, ruzie met de buren of een probleem binnen uw buurt.

Misschien denkt u al aan het inschakelen van een advocaat. 
Er is een andere mogelijkheid: mediation. U kunt er samen uitkomen, met behulp van een mediator.  Graag ondersteun ik u daarbij!

Meer weten of een eerste gesprek?  Neem contact met mij op

Jeugd- en familierecht


Het jeugdrecht is een bijzonder onderdeel van het personen- en familierecht en geeft regels voor alle familierechtelijke kwesties die betrekking hebben op minderjarigen. Het gaat daarbij om zaken als afstamming, erkenning, adoptie, ouderlijke macht en ouderlijk gezag, omgang en (kinder)alimentatie. Ook kwesties als ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing behoren tot dit vakgebied.

Het familierecht omvat o.a. geregistreerd partnerschap, rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, het gezag over minderjarige kinderen en kinder- en partneralimentatie.

Lees meer of neem contact met mij op

Communicatie-

training

In de afgelopen 20 jaar heb ik als trainer / docent onder meer bij de Nederlandse Orde van Advocaten, de KSU, Lexlumen, Merlijn, OSR, SDU en NCOI gewerkt. Trainingen op het gebied van presentatie, communicatie, conflicthantering en mediation. Aan dezelfde doelgroep van juristen en advocaten heb ik ook trainingen Alimentatie-berekenen gegeven.

Op basis van de specifieke behoeften in de ontwikkeling van vaardigheden stel ik een training, workshop of presentatie op maat samen. 

Lees meer of neem contact met mij op.

Intervisiebegeleiding

Naast de communicatie- en vaardigheidstrainingen begeleid ik intervisiegroepen van advocaten, waaronder advocaat-scheidingsbemiddelaars.

(Intervisie bijeenkomsten worden regelmatig gehouden op mijn locatie te Zeewolde, en desgewenst bij voldoende aanmelding bij u op kantoor of nabij gelegen locatie.)

Lees meer of neem contact met mij op.