Scheidingsmediation

Ik kan u bijstaan bij echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Ik doe dit alleen in mijn hoedanigheid als advocaat-mediator. Dus ik sta beide partijen bij.

Als vFAS advocaat onderscheid ik mij in grote juridische kennis op het gebied van familierecht. U bent verzekerd van een expert die de wet kent en op de hoogte is van de meest recente uitspraken. Een vFAS advocaat is ook iemand die ook veel kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en/of van conflicten waarbij emoties een rol spelen.

Daar waar relaties verbroken worden, kan het voor de verwerking en voor de toekomst van groot belang zijn dat partijen op een 'goede' manier uit elkaar gaan. Op zo'n manier dat de breuk geen grote rancune achter laat .

Partijen hebben vaak heel uiteenlopende belangen en visies. Als vFAS advocaat scheidingsmediator ben ik meervoudig partijdig.  Het centrale principe is dat een mediator in een conflictsituatie de dialoog tussen beide partijen weer opstart en de onderlinge communicatie helpt te verbeteren. Het doel is niet alleen een evenwichtige regeling te treffen, maar ook een regeling die op instemming van beide partijen kan rekenen. 

Maatwerk-afspraken over eventuele kinderen, bezoekregelingen, alimentatiekwesties, boedelscheidingen en de eigen woning zijn mogelijk. Dit zijn onderwerpen die uitvoerig aan de orde komen en waar de kracht van mediation zich kan bewijzen.

Inschakeling van een mediator vereist wel dat beide partijen de instelling moeten hebben om er gezamenlijk uit te komen en compromissen niet al bij voorbaat uit te sluiten. Deadvocaat- mediator kan beide partijen bijstaan, ook als zij bij aanvang lijnrecht tegenover elkaar staan. Een inschakeling van twee advocaten is dan niet nodig. 

 Juist daarin ligt mijn verdienste. Om partijen die het onderling niet eens zijn, zodanig te begeleiden dat zij uiteindelijk samen een regeling treffen. Zo nodig kan ik als family-mediator ook gesprekken met de kinderen en het gehele gezin aangaan. 

Meer weten of een eerste gesprek? Neem contact met mij op