Jeugd- en Familierecht

Jeugd(straf)recht en Jeugdbescherming. Familierecht, Personenrecht(Echt)scheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap Opstellen echtscheidingsconvenant Afwikkeling huwelijksvoorwaarden Het vaststellen of wijzigen van omgangsregelingen Pensioenverevening Vaststellen en wijzigen van kinder- en partneralimentatie Opstellen ouderschapsplan Pensioenverevening

Jeugdrecht

Jeugdrecht en jeugdbescherming

Ook jongeren krijgen wel eens te maken met het rechtssysteem. Een ondertoezichtstelling, een dreigende uithuisplaatsing. Stuk voor stuk zeer ingrijpende gebeurtenissen voor een kwetsbare groep. Het ingrijpen in een gezin door de overheid (Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming) raakt zowel kinderen als ouders. Op zo’n moment is het voor jongeren en ouders van belang dat er goed naar hen wordt geluisterd en dat zij worden bijgestaan door een advocaat met kennis van zaken.

Meer weten? Neem contact met mij op

Familierecht

Als vFAS advocaat kan ik u onder andere adviseren en bijstaan op het terrein van: 

  • Echtscheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap via mediation
  • Opstellen ouderschapsplan
  • Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling
  • Alimentatiezaken
  • Adoptie en stiefouderschap
  • Erkenning/ontkenning vaderschap
  • Bijzonder curator en curatele
  • Naamswijziging

Meer weten? Neem contact met mij op